Agenda

Over de Tandartsdag is Nico heel tevreden. ‘De dag was Uitermate succesvol’ zegt hij. Tegelijk is die dag geen oplossing, maar een manier om het probleem op de kaart te zetten. ‘Het is in Nederland niet goed geregeld. De tandarts valt net als de huisarts onder de eerstelijnszorg. Die hoort voor elk mens toegankelijk te zijn. Toch geldt dat voor de tandarts niet. Je moet of betalen voor een aanvullende verzekering of de rekening zelf kunnen betalen.’

Het valt me op dat Nico de Jong als voorzitter van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging (RTV) geen pleidooi voert om het onderste uit de kan te halen. Hij begrijpt dat de zorgkosten stijgen en dat vraagt om keuzes. ‘Toch is het niet uit te leggen dat mensen met spoedklachten niet terecht kunnen en dat ook de controle voor veel Rotterdammers buiten bereik ligt.’

Het is ook onbegrijpelijk dat je wanneer je pijn in je kies hebt niet geholpen kunt worden, maar dat je met keelklachten terecht kunt bij de huisartsenpost.

De logica is niet te volgen en toch wordt dit punt al jaren systematisch weggewuifd. Af en toe geeft een politicus aan het punt te zien, maar er volgt tot nu toe geen actie.

Het liberale denken ziet ook gezondheid als eigen verantwoordelijkheid. Dat is zeker een mogelijke verklaring. De vraag blijft waarom dan zelfs preventie alleen tegen meerprijs beschikbaar is.

Kan en wil jij meedenken over manieren om mondzorg voor elke Nederlander op de politieke agenda te krijgen? Laat het ons weten.

Tekst: Gerlinda Robbertsen-van Harn
Illustratie: Britt Bom