Aanmelden voor hulp

Aanmelden voor hulp

Meld hieronder je cliënt aan voor de tandartsdag op zaterdag 11 maart. Kan je cliënt echt niet zolang wachten? Vul dan ons spoedhulpformulier in. We kunnen niet garanderen dat iemand voor 11 maart terecht kan.

Na het verzenden van het aanmeldformulier, krijgen zowel de hulpverlener als de cliënt een automatische ontvangstbevestiging per mail. Dit betekent niet dat je ook direct verzekerd bent van een plek op de tandartsdag. Je hoort z.s.m. van ons.

Criteria: wie helpen we op de tandartsdag?
– We helpen kwetsbare Rotterdammers met acute pijnklachten of gebitsproblemen (noodhulp).
– Zij kunnen zich door onvoldoende financiële middelen niet aanvullend verzekeren en zijn niet in staat om de tandarts zelf te betalen. Er is bijvoorbeeld sprake van schuldsanering of schulden (bij de zorgverzekeraar).
– Daarnaast moeten zij zelfstandig wonen en bij voorkeur worden begeleid door een hulpverlener.

Hierbij meld ik mijn cliënt aan voor gratis hulp tijdens de Tandartsdag. Ik verklaar het volgende:
– Mijn cliënt heeft acute pijnklachten of gebitsproblemen en is ouder dan 18 jaar.
– Als hulpverlener zorg ik ervoor dat mijn cliënt goed geïnformeerd is over de datum, tijdstip en locatie op de Tandartsdag. Tezamen met mijn cliënt maak ik een plan hoe de cliënt naar de behandellocatie komt. Denk hierbij ook aan financiën voor bijvoorbeeld kosten van het OV.
– Daarnaast zorg ik dat ik (of bij afwezigheid een collega) goed telefonisch bereikbaar ben tijdens de tandartsdag op zaterdag 11 maart.