Aanmelden voor hulp

Aanmelden voor hulp

Let op: er is momenteel een wachtlijst van ongeveer 5 maanden. Heb je een hulpverlener of bewindvoerder? Probeer dan via een fonds de tandartsbehandeling vergoed te krijgen.

Na het verzenden van het aanmeldformulier, krijgen zowel de hulpverlener (indien van toepassing) als de cliënt een automatische ontvangstbevestiging per mail. Je hoort z.s.m. van ons.

Criteria: wie helpen we bij de Sociale Tandarts?
– We helpen Rotterdammers die zich in een financieel kwetsbare positie bevinden en pijnklachten of gebitsproblemen hebben. Zij zijn door onvoldoende financiële middelen niet in staat om de tandarts zelf te betalen. Er is bijvoorbeeld sprake van schuldsanering of schulden (bij de zorgverzekeraar).
– Het gaat om noodhulp. Helaas vallen nieuwe kronen, bruggen of het aanmeten/aanpassen van een kunstgebit hier niet onder. Wel het vullen van gaatjes, repareren van gebroken tanden/kiezen, wortelkanaalbehandelingen, trekken van tanden/kiezen, schoonmaken van het gebit. Een tandarts kan wel een offerte opmaken voor bijvoorbeeld kronen waarmee een hulpverlener vervolgbehandelingen kan afstemmen met een fonds.
– Daarnaast moeten zij zelfstandig wonen en bij voorkeur worden begeleid door een hulpverlener.
– Helaas kunnen we alleen mensen uit de plaats Rotterdam helpen. Dus niet mensen uit Hoek van Holland, Rozenburg etc. Kom je niet uit Rotterdam zelf? Dan kan je je hulpvraag stellen aan Dokters van de Wereld.

Mensen zonder BSN en mensen die dakloos zijn, kunnen naar de straattandarts. Je kan terecht voor een afspraak bij bijvoorbeeld de Pauluskerk of bij straattandarts010. Mocht dit grote problemen geven, mail dan naar rotterdam@stichtinganders.nl.

Hierbij meld ik mijn cliënt of mijzelf aan voor gratis hulp van de Sociale Tandarts. Ik verklaar het volgende:
– Ikzelf of mijn cliënt heeft acute pijnklachten of gebitsproblemen en is ouder dan 18 jaar.
– Als hulpverlener zorg ik ervoor dat mijn cliënt goed geïnformeerd is over de datum, tijdstip en locatie van de tandarts. Tezamen met mijn cliënt maak ik een plan hoe de cliënt naar de behandellocatie komt. Denk hierbij ook aan financiën voor bijvoorbeeld kosten van het OV.
– Daarnaast zorg ik dat ik (of bij afwezigheid een collega) goed telefonisch bereikbaar ben tijdens de tandartsdag op zaterdag 11 maart.

Gegevens van de hulpverlener

Als je geen hulpverlener hebt, vul je n.v.t. in en je eigen e-mailadres.

De aanmelding voor tandartshulp is voor:

MM slash DD slash JJJJ
Adres hoofpersoon / gezin(Vereist)

Beschrijving situatie

De cliënt heeft een uitkering(Vereist)
De cliënt heeft schulden(Vereist)
De cliënt heeft schulden bij de zorgverzekeraar(Vereist)
De cliënt heeft bewindvoering(Vereist)
De cliënt werkt(Vereist)
De cliënt heeft minderjarige kinderen(Vereist)
Hoe lang is de cliënt niet bij de tandarts geweest?(Vereist)
De cliënt heeft een aanvullende tandartsverzekering(Vereist)
Welke klachten heeft de cliënt?(Vereist)
Meerdere antwoorden mogelijk
Dit i.v.m. een mogelijke verdoving.
Kan client zelf reizen naar de tandartspraktijk?(Vereist)
Ik ben ervan op de hoogte dat ik als hulpverlener aanwezig moet zijn bij de afspraak.(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.